Blog

Alex Rodriges

Alex Rodriges

Kimyəvi üzvi sintez sahəsində 10 il iş təcrübəsindən çox, Şimali Amerikada satışdan məsul olan GSK'da çalışmış və parlaq nəticələr əldə etmişdir.