Chiralizm bəzi molekulların və ionların geometrik xüsusiyyətidir. Bir kiral molekül / ion güzgü imicində qeyri-superimposable edir. Asimmetrik karbon mərkəzinin olması üzvi və qeyri-üzvi molekullarda xiralılıq yaratmaq üçün bir neçə struktur xüsusiyyətlərdən biridir.
Bireysel enantiomerler tez-tez sağ əlli və ya sol əlli olaraq təyin olunur. Organik və qeyri-üzvi kimya sahəsindəki stereokimyayı müzakirə edərkən şirinlik vacibdir. Konsepsiya böyük praktik əhəmiyyətə malikdir, çünki biyomoleküllərin çoxu və farmasötiklər şiraldir.
Bir çox bioloji cəhətdən aktiv molekullar, təbii olaraq meydana gələn amin turşuları (proteinlərin quruluşu blokları) və şəkərlər daxil olmaqla, şiraldir. Bioloji sistemlərdə bu birləşmələrin əksəriyyəti eyni xiralılıqdan ibarətdir: ən çox amin turşuları levorotatory (l) və şəkərlər dextrorotatory edir (d). Tipik təbii olaraq meydana gələn proteinlər l-amin turşularından hazırlanır və sol əlli proteinlərdir; nisbətən rarer d-amin turşuları sağ əlli proteinlər istehsal edir.

Hamısı göstərildi 4 nəticələr