Heterocycles, təbiətdə hərtərəfli, müxtəlif sənaye tətbiqləri ilə və həyatımızın bütün sahələrindədir. Təbiətdə onlar bir çox formada meydana gəlir və böyük biokimyəvi əhəmiyyətə malikdirlər - "həyat molekulları". Kimya, biologiya, tibb, kənd təsərrüfatı və sənayedən çəkilən heterosikllərin tətbiqləri legiondur.
Heterosiklik birləşmə və ya ring strukturu halqanın üzvləri kimi ən azı iki fərqli elementin atomlarına malik olan bir siklik tərkiblidir .Heterosiklik kimya bu heterosikllərin sintezi, xüsusiyyətləri və tətbiqi ilə məşğul olan orqanik kimya şöbəsidir.
Heterosiklik birləşmələrin nümunələri bütün nuklein turşularını, narkotiklərin əksəriyyətini, ən çox biyokütlə (selüloz və əlaqəli materialları) və bir çox təbii və sintetik boyaları

Göstər 1-12 of 21 nəticələr