kimyəvi birləşmə kimyəvi birləşmələrlə bir araya gələn birdən çox elementdən atomlardan ibarət bir çox molekulun (və ya molekulyar quruluşdan) ibarət kimyəvi bir maddəsidir. Kimyəvi elementə bənzər bir kimyəvi element bir kimyəvi tərkib deyildir, çünki iki element deyil, yalnız bir elementdir.

Qurucu atomların necə bir yerdə tutulduğuna bağlı olaraq dörd növ birləşmələr mövcuddur:

Kovalent istiqrazlar ilə bir araya gələn molekullar
İyonik birləşmələr ionik bağlarla bir araya gələrək
metal birləşmələrlə bir araya gələn intermetal birləşmələr
koordinatlı kovalent istiqrazlarla bir araya gələrək müəyyən komplekslər.

Göstər 1-12 of 32 nəticələr