Pyrazine C4H4N2 kimyəvi formulu ilə bir heterosiklik aromatik üzvi birləşmədir.

Pyrazine nöqtəli qrup D2h ilə simmetrik molekuldur. Pyrazine piridin, piridazin və pirimidindən daha az əsasdır.

Fenazin kimi törəmələri antitümör, antibiotik və diüretik fəaliyyəti ilə yaxşı tanınıq.

Hamısı göstərildi 4 nəticələr