Pirimidin piridinə bənzər aromatik bir heterosiklik üzvi birləşmədir. Üç diazindan biri (halqa içərisində iki azotlu atomu olan altı üzvlü heterosikliklərdən) ringdə 1 və 3 mövqelərindəki azot atomlarına malikdir. 250 Digər diaziyalar pyrazin (1 və 4 mövqelərindəki azot atomlarıdır) və piridazin (1 və 2 mövqelərindəki azot atomları). Nukleik turşularda üç növ nükleobaz pirimidin törəmələri: sitozin (C), timin (T) və urasil (U).

Hamısı göstərildi 9 nəticələr